Teknik Bilgiler
Kullanım Tipleri
Konfigürasyonlar
Başlıca 3 tip döner bağlantı elemanı konfigürasyonu vardır; Tip P: tek hatlı, Tip S: çift hatlı sabit sifonlu ve Tip RSP: çift hatlı döner sifonlu.

TİP P : TEK HATLI

TİP P: Tek hatlı döner bağlantı elemanları, akışkanın silindirin bir tarafından giriş ve diğer tarafından çıkışı istenildiği durumlarda kullanılmaktadır.
TİP S: ÇİFT HATLI - SABİT SİFONLU
TİP S: Sabit sifon borulu döner bağlantı elemanları, akışkanın silindirin tek tarafından be ve geri alındığı durumlarda kullanılır.


TİP RSP: ÇİFT HATLI - DÖNER SİFONLU
TİP RSP: Döner sifon borulu döner bağlantı elemanları, sifon borusunun silindirin içinde desteklendiği ve silindir ile beraber döndüğü durumlarda kullanılmaktadır.